Данни за контакт: гр. Стара Загора
ул. "Ангел Кънчев" 82  сл. тел: 042 / 623930 
email:vsousz@abv.bg
За записване в училището са необходими следните документи:
1. Оригинал на свидетелсво за осн. образование
2. Заявление по образец
Класирането за прием на учениците се извършва по документи

         Училището е открито на 11.11.1946 г. в класните стаи на бившата мъжка гимназия „Иван Вазов“, сега ПГСАГ. Първите му ученици, които учат  като трета учебна смяна след работно време са над 320. За първите 10 години от съществуването си вечерното училище успява да удвои броя на учениците си, като през 1956/57 година те са вече близо 700.  
        За първи директор на новосъздаденото учебно заведение е избран Цаньо Цанев. Постепенно то се утвърждава като авторитетно просветно средище, призвано да задоволява насъщната потребност от повишаване на образованието на по-възрастните.
        Броят на паралелките непрекъснато се увеличава, оформят се среден и горен курс. След първоначалния успех и възход следват няколко мъчителни смени на сградата на училището. То се помещава в I-во и II-ро средни училища, IX-то основно училище, сградата на бившето начално училище „Кирил Христов”.Това и други причини  (откриването на така наречените  Професионални учебни центрове-заводски паралелеки по предприятия ) водят до намаляване броя на класовете. Въпреки всичко Вечерната гимназия отстоява своите позиции благодарение и на усърдната и компетентна работа на  нейните  директори- Димо Димов, Грозьо Петков, Жельо Василев, Господин Славов и Владка Иванова. Настоящият директор г-жа Мима Енева е с дългогодишен преподавателски и управленчески опит. 
          Днешният динамичен и труден начин на живот кара много млади хора да напуснат преждевременно училищната скамейка, за да се издържат сами. На това се дължи необходимостта от вечерната гимназия, която е единствена по рода си в област Стара Загора. В момента ВСОУ „Захари Стоянов“  се помещава в новоремонтираната сграда на X ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул.„Августа Траяна“ № 68.  Местоположението и е на изключително комуникативно място.
          Всяка учебна година има ново попълнение на ученици. От осем години броят на паралелките е неизменно седем-по две IX,X,XI и един XII клас. По всички общообразователни предмети е налице равностойност в обема, изискванията и критериите с останалите училища, следователно е налице и равностойност на издадените дипломи за средно образование. Всеки, завършил ВСОУ „Захари Стоянов“, има възможност да продължи образованието си във висше учебно заведение или друго, за което се изисква средна степен на образование. Четвърта учебна година се провеждат държавни зрелостни изпити, на които значителна част от дванадесетокласниците се представят успешно.
          Немалка част от нашите дипломирани вече ученици си намират по-добра и по-заплатена работа, а други успяват да избегнат съкращение в кризисни моменти. Наша гордост са и приетите във висши учебни заведения, твърдо решени да се реализират в живота, въпреки известното закъснение. За шестдесет и пет годишното  съществуване на гимназията 1257 нейни възпитаници получават документ за основно образование, а 3465-за средно.
          Учебните занятия продължават да се провеждат в удобно за работещите време-от 17 до 21 часа. Свободните от занятия дни съвпадат с ваканциите на другите училища. Правилникът за вътрешния ред е изработен така, че да позволявя съчетаване на учебния процес със служебните и семейни ангажименти на обучаващите се. Преподаватели в гимназията са доказани специалисти, с дългогодишен педагогически опит,които се отнасят с разбиране и към проблемите на всеки ученик.
Мима Енева - директор

Стефка Лазарова - ст. учител по български език и литература

Донка Мазгалова - ст. учител по математика

Мария Димитрова - ст. учител по руски език

Румяна Костадинова ст. учител по химия

Бойка Пенева - ст. учител по биология и ЗО

Мария Коева - учител по история и англ. език

Валентина Ганева-Кряковска - учител по филосовски дисциплини

Пламен Динчев - учител по география
ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ