Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Матури 2023

МАТУРИ 2023 ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература    19 май 2023 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен ДЗИ       -  23 май 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 26 май – 31 май 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година)

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2023 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 18.05.2023 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

  

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература   24 август 2023 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                                  -  25 август 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 28 август - 01  септември 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година)

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 26.06 – 07 .07.2023 г.– подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 23.08.2023 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

                              НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

 (10 КЛАС)

  • 01 – 17 февруари 2023 г. - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • НВО по Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • НВО по Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – (по желание на ученика) – 19 юни 2023 год, по график в две сесии – от 8,30 и от 14, 30 часа

Най-често задавани въпроси от ученици  и  родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум "среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен втори гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

БЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  ЗА МАТУРИТЕ0800 19 010

calll1

                                            

                                            

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30