Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Проекти

През учебната 2020 - 2021 год., Вечерно СУ "Захари Стоянов" работи по следните проекти:

Вечерно СУ "Захари Стоянов" е едно от училищата одобрени по Дейност II (малки проекти до 50 000 лв.) за втори етап на финансиране през 2021 год. по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

STEM

kvalifikaciq pedagogicheski spec

https://teachers.mon.bg

 

През учебната 2019 - 2020 год., Вечерно СУ "Захари Стоянов" работи по следните проекти:

proektobrazovanie logo

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30