Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Съобщение за за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД 01-25/24.01.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Стара Загора за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г. и Заповед №РД-09-1613/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V ди XII клас на територията на област Стара Загора:

За периода от 25.01.2022 год. (вторник)  до 28.01. 2022 год. (петък) за учениците от VIII до XI клас от Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение ще се осъществява (ОРЕС) – Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams. Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 год.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“, за дистанционно обучение се използва платформата Microsoft Teams, както и други начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

 

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30