Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ  И РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с честването на 75-годишнината от основаването на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ и патронния празник на училището и взето решение от заседание на Педагогическия съвет с Протокол №20/18.04.2022 год., денят 28.04.2022 год. (четвъртък) е обявен за неучебен ден за учениците от Вечерно СУ „Захари Стоянов“

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30