Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ  И РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с честването на 75-годишнината от основаването на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ и патронния празник на училището и взето решение от заседание на Педагогическия съвет с Протокол №20/18.04.2022 год., денят 28.04.2022 год. (четвъртък) е обявен за неучебен ден за учениците от Вечерно СУ „Захари Стоянов“

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Присъствените учебни занятия във Вечерно СУ „Захари Стоянов“ се възстановяват от 14.02.2022 год. (понеделник).

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на Заповед №РД-09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне за неучебни дни от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.:

  • За учениците от VIII до XI клас на Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение, дните 01.2022 г. и от 02.02 до 04.02.2022 г. включително са неучебни дни;
  • На 02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД-09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година.

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Съобщение за за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД 01-25/24.01.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Стара Загора за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г. и Заповед №РД-09-1613/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V ди XII клас на територията на област Стара Загора:

За периода от 25.01.2022 год. (вторник)  до 28.01. 2022 год. (петък) за учениците от VIII до XI клас от Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение ще се осъществява (ОРЕС) – Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams. Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 год.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“, за дистанционно обучение се използва платформата Microsoft Teams, както и други начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

 

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Още статии ...

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30