Вечерно СУ "Захари Стоянов"
гр. Стара Загора

Проекти

През учебната 2020 - 2021 год., Вечерно СУ "Захари Стоянов" работи по следните проекти:

kvalifikaciq pedagogicheski spec

https://teachers.mon.bg

 

През учебната 2019 - 2020 год., Вечерно СУ "Захари Стоянов" работи по следните проекти:

proektobrazovanie logo